10/10/2014

7 Sick Day Best Buddies | LucyLavender


  You wake up in the morning and your body feels like crap. Everything hurts, your head is throbbing and through the runny nose you cannot even breathe. This does not sound very fancy, I know. When you proceed from the stage of denial of your sickness, you usually go through the stage "Ihavetorecoverquickly". Tell me about it. I was denying my sickness for five days! After that I lay down in the bed with my best friend - tea. So I thought I will jot down for all of you sick (and also healthy) ones out there my sick day "best buddies", which always help me recover.

 Ráno se probudíte, a cítíte se na nic. Všechno vás bolí, v hlavě tepe, a přes sopel dýchat nemůžete. Vím, není to zrovna hezká představa. Když postoupíte z fáze popírání toho, že jste nemocní, většinou přejdete do fáze "musímtorychlevyležet". Povídejte mi o tom. Takhle jsem přecházela nemoc pět dní! Pak už jen ležím s kamarádem čajem v posteli. To mě vnuklo nápad sepsat pro vás všechny nemocné (i zdravé) seznam mých "nejlepších kamarádů", kteří mi pomáhají léčit se.

1# Medicaments // Léky
 Medicaments are important part of every healing proces. For lowering your temperature, sore throat, etc. It makes us feel better. We cannot take them as Smarties of course. This would do more harm than good...

 Léky jsou důležitou částí každého uzdravování. Na snížení teploty, bolest v krku, a podobně. Pomáhají nám cítit se lépe. Samozřejmě že je nemůžeme polykat jako lentilky. To by pak udělaly víc škody než užitku...

2# Cup of tea // Šálek čaje
 There is nothing better than good old cup of mint or ginger tea with honey. Firstly, it warms me up in the times, when chills strike, secondly my grandma always says that heat cures. Drinking regime is also very important during sickness. The body so can get rid of noxious substances. I am trying to drink more water, however I still don't drink enough of it. I have to do better. So let's come together and fight against those insidious germs!

 Není nad starý dobrý šálek mátového, či zázvorového čaje s medem. Za prvé vždy krásně zahřeje, ve chvílích, kdy zimnice udeří, zadruhé babičky vždy říká, že teplo léčí. Navíc máta či zázvor mají dezinfekční účinky. Pitný režim je také při nemoci velmi důležitý. Tělo se tak zbavuje škodlivých látek. Snažím se ho dodržovat, ale i tak toho moc za den nevypiji. Musím se v tom zlepšit. Pojďme tedy společně do boje proti těm zákeřným bacilům!

3# Food // Jídlo
 I know, when you are sick, a man doesn't have appetite. He would reather be tucked in blanket, then to get up from nicely warm bed. Trust me, I know that feeling. However this doesn't mean your body doesn't need it. Eating is a must, if we want it or not. For that reason hot soup is magic in a bowl!

 Já vím, při nemoci člověk nemá zrovna chuť k jídlu. Nejraději by člověk byl zakuklený v peřině, než aby musel z vyhřáté postele vstávat. Věřte, také to znám. Jenže to neznamená, že ho vaše tělo nepotřebuje. Jíst se musí, ať chceme nebo ne. Proto teplá polévka je tím nejlepším kouzlem na nachlazení!

4# Nicely warm blanket // Hezky teplá deka
The feeling, when you cacoon into your blanket is worth all the money! Moreover when is nicely soft, and warm...Beth (my dog) always comes to me and curls up next to me into a ball. She is so cute!

 Ten pocit, když se pořádně zabalíte to peřiny či deky stojí za všechny prachy. Ještě když je krásně hebounká, měkká, hřejivá...Betynka (můj pejsek) vždy za mnou přijde, a stulí se vedle mě do klubíčka. Je tak roztomilá!

5# Entertainment // Zábava
 At the beginning, lying in bed sounds as a gift right from heaven. I don't know about you, but after one hour of sitting/lying I start to get bored. What can I do? There is a lot of things, which you can do in bed. (Of course appropriate things...) For example, I like to read. A lot. So I take some old magazine, which I didn't manage to read in my busy life yet. Or I take a book. At this moment I read books for school. It is true, that most of the books I own are on my phone. When I don't want to do something else, I watch a film, TV show or Youtube videos...I can do that a while...

 Ležet v posteli zní ze začátku jako dar přímo z nebes. Nevím jak u vás, ale já už po hodině se začnu nudit. Co dělat, když ležet mě nebaví? Existuje tolik věcí, co můžete dělat v posteli! (Samozřejmě pouze ve vší počestnosti.) Ráda čtu. Hodně. Tak vytáhnu starý časopis, který jsem kvůli svému rušnému životu nestihla předtím přečíst. Nebo si vezmu knihu. V tuhle chvíli čtu hlavně knížky do školy. Takový Saturnin není vůbec špatný! Je pravda, že většinu knížek mám na mobilu. Když chci ovšem dělat něco jiného, podívám se na film, seriál, či videa na Youtube...u toho vydržím dlouho...6# Social media // Sociální sítě
 Sometimes we can feel a little bit lonely. We don't want somebody to see us in this condition, and at the same time we want to have fun communicating with our friends. That is why social media were made. My biggest obsession is still Pinterest. I don't know what to do with it anymore. I can surf through those pictures all day long. Crazy. I know.

 Občas si můžeme připadat sami.  Nechceme, aby nás někdo v takovém stavu viděl, a zároveň chceme se bavit s kamarády. Na "nemocné dny" jsou sociální sítě jako dělané. Mou největší závislostí je stále Pinterest. Už nevím co s tím mám dělat. Může ty fotky projíždět od rána do večera. Jsem blázen. Já vím.

7# Sleep // Spánek
 When the eyes get tired and you get bored of everything, it is finally time to lie down and sleep. It is the greatest enemy of almost all diseases. "Sleep heals the body," people say. And it is true. Cocoon in your blanket even more than before and let yourself drift off to sleep.

 Až se oči unaví, a už nic nebaví, je čas konečně zalehnout a spát. Spánek je největším nepřítelem všech nemocí. ,,Spánek léčí," říká se. A je to opravdu fakt. Zachumlejte se do peřiny ještě víc než předtím, a nechte se unášet spánkem.

No comments:

Post a Comment