4/06/2014

InstaMonth: March 2014


March is behind us now, however that doesn't mean we can't retrace it, right? I'm not going to continue digging into my depressions, but rather I will be focusing on those happy moments, which I had last month.

Sice už je březen týden za námi, ale to neznamená, že si ho nemůžeme trochu zrekapitulovat, že? Už se nebudu nadále rýpat v mých depresích, nýbrž se raději zaměřím, na ty šťastné momenty, které mě minulý měsíc potkaly.


One of many stunning sunsets!
Jeden z mnoha nádherných západů slunce!


Fruit, that kind of food we always don't have much at home.
Ovoce, to, čeho máme vždy doma málo.


My sister bought new guinea pig and named it Violetta after the main charakter in her favourite TV show.
Sestra koupila nové morče, které následně pojmenovala Violetta po hlavní roli jejího oblíbeného seriálu.


In March I also had been on lots of enchanting walks.
V březnu jsem také byla na mnoha okouzlujících procházkách.I did a little bit of shopping,
Trochu jsem nakupovala.


Ice cream...yumm!
Zmrzlina...mňam!


These beautiful daffodils ornamented my room.
Tyto krásné narcisy zdobily můj pokoj.Pink hint of spring on my way to work. I felt like Avatar in Pandora!
Růžový náznak jara cestou do práce. Cítila jsem se jako Avatar v Pandoře!
*:D*


And also I did a little bit of in-line skating.
A také jsem si trochu zabruslila na kolečkových bruslích! 

Love life,
         Lucy


No comments:

Post a Comment